INFER WAY logo BAREVNz rastr JPG

Kontakt

Fakturační adresa:

Česká 13
747 06 Opava
IČO 286 54 811
DIČ CZ28654811                                            Číslo účtu:        GE Money Bank, a.s., 202456639/0600

Jednatelka

martina upr

Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

mobil: +420 603 782 191

e-mail: martina.perinkova@inferway.cz

autorizovaná architektka ČKA

číslo autorizace: 4219

Účetnictví a fakturace

anna upr

Anna Mužná

mobil: +420 603 421 005

e-mail: anna.muzna@inferway.cz

Spolupracovníci

michaela

Ing. arch. Michaela Pekařová


marcel

Ing. Marcel Svrčina


Roman

Ing. arch. Roman Osika

mobil: +421 904 130 957  

e-mail: roman.osika@inferway.cz

fblogo