• cz
 • en
logo-inferway

O společnosti INFER WAY

  • Společnost INFER WAY se svou činností ubírá dvěma souběžnými směry a to architekturou
   a vzděláváním v širším smyslu.

  • V oblasti architektury jsou to především projekty a realizace staveb, interiérů a publikační činnost
   s tím související.

  • Vzdělávání je zaměřeno na celoživotní aktivity jak odborné, tak populárně naučné.

  • Za tímto účelem společnost pořádá tématické semináře, konference a festivaly z nichž některé jsou řešeny autorsky a jiné dodavatelsky na objednávku.

  • Cílovou skupinou jsou lidé s aktivním způsobem života, mající potřebu získávat aktuální poznatky, informace a zkušenosti ze všech oblastí běžného a profesionálního života.