INFER WAY logo BAREVNz rastr JPG

O společnosti INFER WAY

Činnost společnosti INFER WAY je zaměřena především na projekční činnost v oblasti navrhování staveb, veřejných prostor, architektonicko urbanistických studií a interiérů. Stupně projektové dokumentace zahrnují především architektonické a urbanistické studie a dále všechny další odpovídající stupně až po realizaci staveb a interiérů. Portfolio projektů zahrnuje občanské stavby, bytové stavby, rodinné domy a řadu interiérů.

Nedílnou součástí aktivit, na něž se společnost zaměřuje, jsou populárně naučné akce v oblasti

designu, umění, architektury a vzdělávání. Přednášky, semináře, výstavy a v neposlední řadě

publikace mají za cíl přiblížení odborné a také laické veřejnosti širokou platformu sledovaných

témat v mezinárodním kontextu.