INFER WAY logo BAREVNz rastr JPG
pudni_vestavby

Půdní vestavby

Autor: Martina Peřinková
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-247-3571-9

Anotace: Historické objekty mají nejen svou architektonickou hodnotu, ale často také vzhledem ke svému umístění hodnotu urbanistickou. Právě lokalita ve které je daný objekt umístěn může mít svou specifi ckou hodnotu vycházející z požadované funkce. Rekreační objekty jsou charakteristické svou izolovaností od svého okolí a naopak dobrá adresa v historických centrech měst velmi zhodnocuje podkrovní prostory. Stávající domy je obtížné zvedat o několik podlaží, a proto je snahou majitelů domů využít jejich stávající prostor. Pozitivním hlediskem pro provádění půdních vestaveb je mimo jiné atypický prostor vybízející k netradičním architektonickým řešením. Je důležité, aby bylo s předstihem stanoveno pro jaký účel má nově vzniklá půdní vestavba sloužit, protože její budoucí funkce souvisí s dalšími návaznostmi na komunikace a parkovací kapacitu.Souvislost s architektonickou a konstrukční formou je jednoznačná.

china

Čína ■ Urbanita ■ Identita

Autor: Mrtina Peřinková a Vendula Šafářová a kolektiv
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-87378-99-1
Anotace: S postupující globalizací světa a rostoucím vlivem zemí, které se doposud z našeho pohledu jevily příliš vzdálené, aby nás, zejména v oblasti architektury, ovlivňovaly, se ukazuje žádoucí poznávat tyto rozlehlé kraje s obrovským politickým a ekonomickým vlivem. Dnes již nestačí hovořit o zemích s takovým potenciálem jen v oblastech dějin architektury a umění, chápat je jako zdroje případné inspirace a trochu blahosklonně je vnímat v kontextu historických střípků. Není to totiž jen průmysl a obchod, který nás s těmito zeměmi stále více spojuje, ale je to také stavebnictví a architektura. Také v České republice jsou již projekční kanceláře a stavební firmy, které podobně jako velké nadnárodní koncerny věhlasných architektů působí v těchto zemích. Zejména v krizi hledají práci na pro nás nepřestavitelně velkých trzích všichni, kteří jsou schopni podobné akce odborně zvládnout, což není možné bez vysoce kvalifikovaných pracovníků.

arch_v_persp_2011

Architektura v perspektivě

Autor: Mrtina Peřinková a kolektiv
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-87079-17-8

Anotace: Sever Moravy byl po celá léta charakterizován těžkým průmyslem, a tím byl v široké veřejnosti vnímán jako místo, kde zřejmě není možný kulturní rozvoj tak, jak je chápán v historicky cenných regionech. Faktem ovšem je, že kultura a kulturnost je přítomna v každé společnosti, jen se týká jiných oblastí, má jiná témata a pochopitelně také jinou úroveň. Právě kultivovanost prezentací uměleckých počinů a tomu blízkých aktivit je velmi dúležitá pro porozumění méně obvyklým směrům.

arch_a_urb_2012

Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století

Autor: Mrtina Peřinková a kolektiv
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-87079-26-3

Anotace: Publikace má zachytit a pojmenovat architektonickou a urbanistickou tvorbu zmiňovaného období ústy jejích autorů, očima současných tvůrců, teoretiků a historiků.


techne_2011

Industriální historické objekty a jejich současnost

Autor: Mrtina Peřinková a kolektiv
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-87079-16-4

Anotace: Bohatá historie naší země rozvíjející se ve všech kulturních oblastech s ohledem na politické a společenské zvraty přinesla v architektuře mnoho významných počinů. Zejména v obdobích ekonomického růstu byli do země zváni významní stavitelé, aby naplnili představy zdavatelů s ohledem na náročné požadavky vycházející z jejich potřeb. Ke stavbám bylo po celá staletí přistupováno ryze utilitárním způsobem a byly přestavovány, dostavovány a upravovány zcela podle toho, nakolik byly požadovány nové funkce v jejich užívání.

techne_2012

Současné formy užívání industriálních historickch objektů

Autor: Mrtina Peřinková a kolektiv
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-87079-25-6

Anotace: Problematika údržby a obnovy industriálních objektů je v České republice aktuální od roku 1989, kdy začaly být vynákládány prostředky pro tento účel. Napomohla tomu zejména změna vlastnických vztahů a začal být více než dříve kladen důraz na efektivní využití zón umístěných na tzv. dobrých adresách s výbornou dopravní dostupností a se společenským významem.